Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

W związku z możliwością ubiegania się o 100% dofinansowania na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów bądź tabletów dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Połaniec zwraca się z prośbą do dyrekcji szkół o przekazanie poniższych informacji nauczycielom i uczniom, a następnie o złożenie stosownych oświadczeń wraz z wyszczególnieniem ilości komputerów stacjonarnych, laptopów bądź tabletów do dnia 2 listopada włącznie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Maksymalna stawka za jednostkę komputera określona w dokumentacji konkursowej to 3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu.

Oświadczenia złożone przez opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej:

a) dziecko lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wskazany w niniejszym oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wskazany w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

c) dziecko lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wskazany w niniejszym oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.*

* Ale jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają do dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.

 Do oświadczeń proszę, jeśli jest to możliwe, dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że dany uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Bardzo proszę by do oświadczeń, jeśli jest to możliwe, dołączyć stosowne dokumenty – Zaświadczenia, Świadectwa pracy potwierdzające, że dany uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Natomiast jeśli z jakiś przyczyn jest to niemożliwe, bardzo proszę o złożenie jako załączników pisemnych Oświadczeń, że uczeń jest przodkiem osoby, która pracowała w PPGR w danej miejscowości, w danych latach i, że jeśli będzie to możliwe stosowne dokumenty zostaną dostarczone w późniejszym czasie lub, że rodzina nie może z jakiś przyczyn do takich dokumentów dotrzeć.

W załącznikach dołączam Regulamin konkursu oraz wzory oświadczeń.

 

Z poważaniem,

Aleksandra Piechniak

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy

Regulamin konkursu: https://docs.google.com/document/d/1W1fgJ5jSQ7KcrJaSYrTlO6Ps7QPB_mPc/edit?usp=sharing&ouid=102363332738001367652&rtpof=true&sd=true

Załącznik nr 7: https://docs.google.com/document/d/1ftgR8Bw_Pcec9GGfZyP1ZUVw78O_xDYL/edit?usp=sharing&ouid=102363332738001367652&rtpof=true&sd=true

Załącznik nr 8: https://docs.google.com/document/d/1ftgR8Bw_Pcec9GGfZyP1ZUVw78O_xDYL/edit?usp=sharing&ouid=102363332738001367652&rtpof=true&sd=true

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information