Plan lekcji dla klasy 1A LO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:30 - 08:15
Język niemiecki
Jolanta Gach
21
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1B (LO))
język rosyjski
Katarzyna Połetek
20
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1B (LO)) Grupa 2 (1A (TECH)) Grupa 2 (1B (TECH)) Grupa 2 (1C (TECH))
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
msg
Chłopcy (1A (LO)) Chłopcy (1B (LO)) Chłopcy (2A (LO)) Chłopcy (2B (LO))
Język niemiecki
Jolanta Gach
21
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1B (LO))
język rosyjski
Katarzyna Połetek
17
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1B (LO)) Grupa 2 (1A (TECH)) Grupa 2 (1B (TECH)) Grupa 2 (1C (TECH))
Matematyka
Wiesława Filipowicz
8
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Agnieszka Kuc
2A
1A (LO) 1B (LO)
2
08:20 - 09:05
Historia
Monika Kobryń
11
1A (LO) 1B (LO)
Informatyka
Teresa Switek
65
1A (LO) 1B (LO)
Podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO) 1B (LO)
Język angielski
Ewa Machowska
59
1A (LO) 1B (LO)
Matematyka
Wiesława Filipowicz
8
1A (LO) 1B (LO)
3
09:10 - 09:55
Język angielski
Ewa Machowska
59
1A (LO) 1B (LO)
Fizyka
Joanna Nowicka
51
1A (LO) 1B (LO)
Geografia
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Agnieszka Kuc
2A
1A (LO) 1B (LO)
Historia
Monika Kobryń
11
1A (LO) 1B (LO)
4
10:00 - 10:45
Matematyka
Wiesława Filipowicz
8
1A (LO) 1B (LO)
Język angielski
Ewa Machowska
59
1A (LO) 1B (LO)
Religia
Ryszard Lewalski
20
1A (LO) 1B (LO)
Chemia
Dorota Płachecka
32
1A (LO) 1B (LO)
Język angielski
Ewa Machowska
59
1A (LO) 1B (LO)
5
11:00 - 11:45
Matematyka
Wiesława Filipowicz
8
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Agnieszka Kuc
2A
1A (LO) 1B (LO)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zbigniew Brzeski
21
1A (LO) 1B (LO)
Podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO) 1B (LO)
Wychowanie fizyczne
Urszula Górska
dsg
Dziewczęta (1A (LO)) Dziewczęta (1B (LO)) Dziewczęta (3A (LO))
6
11:50 - 12:35
Wiedza o kulturze
Agnieszka Kusal
33
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Agnieszka Kuc
2A
1A (LO) 1B (LO)
Wychowanie fizyczne
Urszula Górska
dsg
Dziewczęta (1A (LO)) Dziewczęta (1B (LO)) Dziewczęta (3A (LO))
Zajęcia z wychowawcą
Agnieszka Kuc
2A
1A (LO) 1B (LO)
Wychowanie fizyczne
Urszula Górska
dsg
Dziewczęta (1A (LO)) Dziewczęta (1B (LO)) Dziewczęta (3A (LO))
7
12:40 - 13:25
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
dsg
Chłopcy (1A (LO)) Chłopcy (1B (LO)) Chłopcy (2A (LO)) Chłopcy (2B (LO))
Biologia
Małgorzta Jaguś
2
1A (LO) 1B (LO)
-
Religia
Ryszard Lewalski
20
1A (LO) 1B (LO)
-
8
13:30 - 14:15
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
dsg
Chłopcy (1A (LO)) Chłopcy (1B (LO)) Chłopcy (2A (LO)) Chłopcy (2B (LO))
Wiedza o społeczeństwie
Marek Pedyński
20
1A (LO) 1B (LO)
-
-
-