Plan lekcji dla klasy 1A LO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:30 - 08:15
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO) 1B (LO)
-
Historia
Ryszard Lewalski
3A
1A (LO) 1B (LO)
Matematyka
Sabina Sierant
34
1A (LO) 1B (LO)
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
msg
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1B (LO)) Grupa 2 (1B (TECH))
2
08:20 - 09:05
Religia
Ryszard Lewalski
3A
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO) 1B (LO)
Informatyka
Dariusz Sokołowski
42
1A (LO) 1B (LO)
Religia
Ryszard Lewalski
3A
1A (LO) 1B (LO)
3
09:10 - 09:55
Matematyka
Sabina Sierant
34
1A (LO) 1B (LO)
Wiedza o społeczeństwie
Marek Pedyński
20
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO) 1B (LO)
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO) 1B (LO)
Język niemiecki
Hanna Sawa
20
1A (LO) 1B (LO)
4
10:00 - 10:45
Podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO) 1B (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO) 1B (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO) 1B (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO) 1B (LO)
Historia
Ryszard Lewalski
3A
1A (LO) 1B (LO)
5
11:00 - 11:45
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
dsg
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1B (LO)) Grupa 2 (1B (TECH))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
msg
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1B (LO))
Matematyka
Sabina Sierant
34
1A (LO) 1B (LO)
Język niemiecki
Hanna Sawa
20
1A (LO) 1B (LO)
Fizyka
Joanna Nowicka
21
1A (LO) 1B (LO)
Matematyka
Sabina Sierant
34
1A (LO) 1B (LO)
6
11:50 - 12:35
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
dsg1
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1B (LO)) Grupa 2 (1B (TECH))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
msg
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1B (LO))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
msg
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1B (LO))
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zbigniew Brzeski
19
1A (LO) 1B (LO)
Geografia
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO) 1B (LO)
Biologia
Małgorzta Jaguś
2
1A (LO) 1B (LO)
7
12:40 - 13:25
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Małgorzta Jaguś
2
1A (LO) 1B (LO)
-
Chemia
Dorota Płachecka
32
1A (LO) 1B (LO)
Podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO) 1B (LO)
Wiedza o kulturze
Agnieszka Kusal
33
1A (LO) 1B (LO)
8
13:30 - 14:15
-
-
-
-
-
9
14:25 - 15:10
-
-
-
-
-