Plan lekcji dla klasy 1A LO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:30 - 08:15
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
1A (LO)
Fizyka
Joanna Nowicka
51
1A (LO)
Język niemiecki
Hanna Sawa
14A
Grupa 1
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
dsg
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (2A (LO)) Grupa 2 (2B (LO))
Język rosyjski
Agata Janowska
14A
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1A (TECH)) Grupa 2 (1B (TECH)) Grupa 2 (1C (TECH))
2
08:20 - 09:05
Chemia
Dorota Płachecka
32
1A (LO)
Geografia
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO)
Język niemiecki
Hanna Sawa
14A
Grupa 1
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO)
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
1A (LO)
3
09:10 - 09:55
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zbigniew Brzeski
3A
1A (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO)
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO)
Biologia
Małgorzta Jaguś
2
1A (LO)
Podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO)
4
10:00 - 10:45
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO)
Podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Forkasiewicz
41
1A (LO)
Język polski
Krystyna Pilch
19
1A (LO)
Historia
Ryszard Lewalski
17
1A (LO)
Religia
Adrian Morgaś
20
1A (LO)
5
11:00 - 11:45
Wychowanie fizyczne
Urszula Górska
dsg1
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1C (TECH)) Grupa 1 (2C (TECH))
Historia
Ryszard Lewalski
17
1A (LO)
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
1A (LO)
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
1A (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO)
6
11:50 - 12:35
Wychowanie fizyczne
Urszula Górska
dsg1
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1C (TECH)) Grupa 1 (2C (TECH))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
dsg
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (2A (LO)) Grupa 2 (2B (LO))
Informatyka
Teresa Switek
65
1A (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO)
Język angielski
Urszula Lachowska-Karbarz
7
1A (LO)
7
12:40 - 13:25
-
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
dsg
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (2A (LO)) Grupa 2 (2B (LO))
Wiedza o społeczeństwie
Marek Pedyński
17
1A (LO)
Religia
Adrian Morgaś
19
1A (LO)
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Urszula Górska
70
1A (LO)
8
13:30 - 14:15
-
-
Język rosyjski
Agata Janowska
14A
Grupa 2 (1A (LO)) Grupa 2 (1A (TECH)) Grupa 2 (1B (TECH)) Grupa 2 (1C (TECH))
Wiedza o kulturze
Agnieszka Kusal
33
1A (LO)
Wychowanie fizyczne
Urszula Górska
dsg1
Grupa 1 (1A (LO)) Grupa 1 (1C (TECH)) Grupa 1 (2C (TECH))