Plan lekcji dla klasy 4CT

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:30 - 08:15
-
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
dsg1
Chłopcy (4CT (TECH)) Chłopcy (3AL (LO)) Chłopcy (3BL (LO))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
msg
Dziewczęta (3AL (LO)) Dziewczęta (3BL (LO)) Dziewczęta (4CT (TECH))
-
Systemy energetyki odnawialnej
Wojciech Bandziarowski
58
4CT (TECH)
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Marcin Topór
31
4CT (TECH)
2
08:20 - 09:05
Fizyka
Grzegorz Gorycki
51
4CT (TECH) 4BT (TECH)
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
dsg1
Chłopcy (4CT (TECH)) Chłopcy (3AL (LO)) Chłopcy (3BL (LO))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
dsg
Dziewczęta (3AL (LO)) Dziewczęta (3BL (LO)) Dziewczęta (4CT (TECH))
Język polski
Elżbieta Gałek
70
4CT (TECH)
Język polski
Elżbieta Gałek
70
4CT (TECH)
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Marcin Topór
31
4CT (TECH)
3
09:10 - 09:55
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Marcin Topór
17
4CT (TECH)
Język angielski w budownictwie
Edyta Karaś
14A
4CT (TECH)
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Marcin Topór
31
4CT (TECH)
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Marcin Topór
31
4CT (TECH)
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Marcin Topór
31
4CT (TECH)
4
10:00 - 10:45
Język niemiecki
Jolanta Gach
6
4CT (TECH)
Język angielski
Ewa Machowska
59
4CT (TECH)
Religia
Adrian Morgaś
33
4CT (TECH) 4BT (TECH)
Systemy energetyki odnawialnej
Wojciech Bandziarowski
58
4CT (TECH)
Fizyka
Grzegorz Gorycki
51
4CT (TECH) 4BT (TECH)
5
11:00 - 11:45
Język angielski
Ewa Machowska
59
4CT (TECH)
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
4CT (TECH)
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Elżbieta Gałek
70
4CT (TECH) 4BT (TECH)
Działalność gospodarcza w budownictwie
Andrzej Forkasiewicz
41
4CT (TECH)
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
4CT (TECH)
6
11:50 - 12:35
Język angielski w budownictwie
Edyta Karaś
14A
4CT (TECH)
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
4CT (TECH)
Historia i społeczeństwo
Elżbieta Gałek
70
4CT (TECH) 4BT (TECH)
Historia i społeczeństwo
Elżbieta Gałek
70
4CT (TECH) 4BT (TECH)
Religia
Adrian Morgaś
6
4CT (TECH) 4BT (TECH)
7
12:40 - 13:25
Matematyka
Iwona Guła-Wójcikowska
18
4CT (TECH)
-
Systemy energetyki odnawialnej
Wojciech Bandziarowski
58
4CT (TECH)
-
Wychowanie fizyczne
Krzysztof Kazberuk
msg
Chłopcy (4CT (TECH)) Chłopcy (3AL (LO)) Chłopcy (3BL (LO))
Wychowanie fizyczne
Dorota Wysocka
dsg1
Dziewczęta (3AL (LO)) Dziewczęta (3BL (LO)) Dziewczęta (4CT (TECH))
8
13:30 - 14:15
Systemy energetyki odnawialnej
Wojciech Bandziarowski
58
4CT (TECH)
-
Systemy energetyki odnawialnej
Wojciech Bandziarowski
58
4CT (TECH)
-
-