Zespó? Szkó? w Po?a?cu - Fun&Education
wtorek, 22 kwietnia 2014
Nasza Szko?a to nie tylko ... nauka. Fun&Education to nasze has?o firmowe - elektryzuj?ce zagraniczne sta?e zawodowe, pasjonuj?ce wyjazdy naukowo - turystyczne, konkursy naukowe, wspania?e akcje wolontariatu. Obejrzyj nasze krótkie filmiki a ju? we wrze?niu do??cz do nas i korzystaj z mo?liwo?ci.

Nasza Szko?a


Tak by?o przed laty a dzi? jest super nowocze?nieEdukacyjne podró?e marze?

Nauka i zabawaWspólna nauka robotyki z uczniami z gimnazjum
Sukcesy w konkursach


Sta?e mi?dzynarodowe


Wolontariat uczy i bawi


Nasz firmowy Zorba Dance