Należąca do koncernu Enea elektrownia z Połańca podpisała właśnie umowę patronacką z tamtejszym Zespołem Szkół. Porozumienie zakłada organizację w zakładzie praktyk dla uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni i przygotowanie do zawodu przyszłych pracowników.

- Tutejsza młodzież ma znakomitą wiedze, widzieliśmy to... Potrzebujemy tego nowego spojrzenia, bo energetyka się zmienia i to mocno - komentuje Lech Żak, prezes Elektrowni Enea Połaniec. - Praktyki w elektrowni, staże i doposażenie pracowni pozwoli uczniom szkoły na kontakt z nowinkami technicznymi - dodaje Stanisław Rogala, dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu.

Zespół Szkół w Połańcu działa od ponad 40 lat. Kształci uczniów w liceum, szkole branżowej i na 4 specjalizacjach w technikum, w tym na kierunku technik energetyk.

Więcej w materiale przygotowanym przez Katarzynę Kozior.

Materiał z TVP Kielce - link do materiału.