Informacja - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może być prowadzone, jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej musi odbywać się, co najmniej przez trzy dni w tygodniu, natomiast kształcenie w formie zaocznej, co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

Dodatkową zaletą tego typu kształcenia jest możliwość przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa organizator kursu (ZS w Połańcu). Zajęcia praktyczne i laboratoryjne muszą się odbywać w laboratoriach i klasopracowniach ZS w Połańcu.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez organizatora kursu (ZS w Połańcu). Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym", jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda go, jeżeli uzyska z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej co najmniej 75% punków możliwych do uzyskania otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego" jest to wykształcenie średnie.

Więcej informacji nt. "kwalifikacyjnych kursów zawodowych" można uzyskać w sekretariacie ZS w Połańcu, tel./fax.: 15 8650 325, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information