Kursy kwalifikacyjne w zawodzie - technik elektronik

Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażanego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Technik elektronik zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Liczba uczestników: 20

Po kursie uzyskujesz:
 
zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych

Więcej informacji nt. kwalifikacyjnych kursów zawodowych można uzyskać w sekretarjacie ZS w Połańcu tel./fax.: 158650325, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Opis kwalifikacji w zawodzie technik elektronik [311408]:

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
1. Instalowanie urządzeń elektronicznych
Uczeń:
1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarneji kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;
3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;
4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;
6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
7) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową;
8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;
10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.
2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
Uczeń:
1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;
2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;
3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;
5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;
8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji.
 
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 
1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych
Uczeń:
 
1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;
8) programuje urządzenia elektroniczne;
9) uruchamia urządzenia elektroniczne;
10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.
 
2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych
 
Uczeń:
1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych;
2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;
4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;
6) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;
7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;
8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;
9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;
10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information